(044) 362-05-05
e-mail: info@assoft.com.ua

Каталог програмної продукції

В цьому розділі Ви знайдете інформацію про найбільш популярних галузевих і спеціалізованих рішення. Рішення, що відповідають потребам в автоматизації найбільш важливих для підприємств бізнес-процесів. Які також дозволяють зменшити витрати споживачів при впровадженні за рахунок поставки в якості готових рішень.

Розрахунок вартості програмних продуктів

Тут Ви можете зробити попередній розрахунок вартості необхідного комплекту програмних продуктів. Зробити це ви можете, вибравши потрібну Вам програму, вказавши необхідність апгрейда, потрібну кількість робочих місць і режим роботи бази даних (файловий / клієнт-сервер). * Знижка на апгрейд ісчесляется з урахуванням різниці між необхідною і вже наявної у Вас програмою, не більше 50% від вартості набуває комплекту ПП.

Порівняння програмної продукції

Тут Ви можете порівняти основні функціональні можливості прикладних рішень, призначених для автоматизації типових завдань обліку та управління підприємств. При розробці цих програмних продуктів враховувалися як сучасні міжнародні стандарти управління (ERP, ERP II, MRP II, CRM, SCM, і ін.), Так і реальні завдання українських підприємств.

Автоматизація "Під ключ"

Ми готові надати повний комплекс послуг по автоматизації обліку на Вашому підприємстві. Фахівці нашої компанії допоможуть вибрати оптимальну програмну продукцію, здійснити поставку і установку, налаштувати, адаптувати систему під специфіку діяльності і підібрати варіанти підтримки.

Управление основными средствами

Разумное управление основными средствами и другими внеоборотными активами представляет собой важнейший элемент стратегии достижения долгосрочной эффективности бизнеса.

В конфигурации предусмотрен учет следующих видов долгосрочных материальных активов:

 • оборудование, поступившее на предприятие и не переданного в эксплуатацию;
 • оборудование, переданное в монтаж;
 • объекты строительства;
 • основные средства.

Предоставляются следующие ключевые возможности:

 • автоматизация операций по учету оборудования и основных средств;
 • учет затрат на выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ;
 • учет затрат на реконструкцию и модернизацию основных средств;
 • формирование отчетности по необходимым разрезам;
 • отражение операций с оборудованием и основными средствами в бухгалтерском учете;
 • начисление амортизации для целей налогового учета по налогу на прибыль и формирование регистров налогового учета.

В конфигурации автоматизированы все типовые операции учета основных средств:

 • принятие основного средства к учету;
 • контроль перемещений и инвентаризация;
 • начисление амортизации;
 • изменение параметров и способов отражения затрат по амортизации;
 • учет фактической выработки основных средств;
 • перемещение, модернизация, списание и продажа основных средств.

Поддерживается широкий спектр способов расчета амортизации:

 • линейный способ;
 • пропорционально объему выработки;
 • по единым нормам амортизационных отчислений;
 • способ уменьшаемого остатка;
 • по сумме чисел лет срока полезного использования;
 • по индивидуальному графику амортизации.

Для основных средств с сезонным характером эксплуатации можно указать необходимость применения графика распределения суммы годовой амортизации по месяцам.

Конфигурация позволяет получать детальную информацию о состоянии основных средств, анализировать степень их износа и отслеживать выполнение работ по обслуживанию оборудования.

Выполнение производственной программы в срок и оптимальное использование ресурсов требует качественного планирования технического обслуживания и ремонта основных средств предприятия. Для решения этой задачи конфигурация предоставляет следующие возможности:

 • ведение нормативной базы для обслуживания основных средств;
 • планирование обслуживания основных средств и ресурсов для его проведения;
 • учет результатов проведенного обслуживания основных средств;
 • анализ отклонения в сроках и объемах обслуживания основных средств.