(044) 362-05-05
e-mail: info@assoft.com.ua

Каталог програмної продукції

В цьому розділі Ви знайдете інформацію про найбільш популярних галузевих і спеціалізованих рішення. Рішення, що відповідають потребам в автоматизації найбільш важливих для підприємств бізнес-процесів. Які також дозволяють зменшити витрати споживачів при впровадженні за рахунок поставки в якості готових рішень.

Розрахунок вартості програмних продуктів

Тут Ви можете зробити попередній розрахунок вартості необхідного комплекту програмних продуктів. Зробити це ви можете, вибравши потрібну Вам програму, вказавши необхідність апгрейда, потрібну кількість робочих місць і режим роботи бази даних (файловий / клієнт-сервер). * Знижка на апгрейд ісчесляется з урахуванням різниці між необхідною і вже наявної у Вас програмою, не більше 50% від вартості набуває комплекту ПП.

Порівняння програмної продукції

Тут Ви можете порівняти основні функціональні можливості прикладних рішень, призначених для автоматизації типових завдань обліку та управління підприємств. При розробці цих програмних продуктів враховувалися як сучасні міжнародні стандарти управління (ERP, ERP II, MRP II, CRM, SCM, і ін.), Так і реальні завдання українських підприємств.

Автоматизація "Під ключ"

Ми готові надати повний комплекс послуг по автоматизації обліку на Вашому підприємстві. Фахівці нашої компанії допоможуть вибрати оптимальну програмну продукцію, здійснити поставку і установку, налаштувати, адаптувати систему під специфіку діяльності і підібрати варіанти підтримки.

Управление данными об изделиях

Управление данными о составе продукции и полуфабрикатов, о маршрутах прохождения изделий по производственным подразделениям и складам — это важный элемент процесса управления производством.

Основным средством планирования материальных расходов на изготовление продукции являются спецификации.

 

Щелкните для увеличения


Спецификация содержит перечень материалов и других составляющих, используемых при производстве изделия. Все описания материалов, полуфабрикатов, комплектующих и готовых изделий хранятся в информационной базе в общем номенклатурном списке, что упрощает процесс составления спецификаций и, в конечном итоге, облегчает планирование и управление.

В спецификации можно учесть зависимость расхода комплектующих от параметров выпуска (или параметров выходного изделия), таких как: влажность, температура, габариты (длина, ширина, высота и т.д.) и т.п.

Для каждой комплектующей, входящей в спецификацию можно указать, относительно чего будет выполняться расчет ее потребления (норматив) – относительно количества готовой продукции или относительно количества основного сырья. В качестве основного сырья указывается одна из комплектующих, входящих в состав спецификации.

Предусмотрена возможность не указывать явно номенклатуру и характеристику номенклатуры для комплектующих, а выполнять автоподбор номенклатуры и характеристик номенклатуры для исходных комплектующих по значениям свойств характеристики выходного изделия.

В спецификации может быть учтено образование возвратных отходов в результате выпуска изделия. Возвратные отходы подлежат регистрации как материалы, пригодные к использованию в деятельности предприятия.

Можно управлять функциональностью спецификации путем включения/отключение видимости закладок и реквизитов в табличных частях в форме спецификации. Предусмотрено два уровня настройки функциональности спецификаций. Первый уровень определяется настройками, которые задаются для конкретного пользователя. Настройки, заданные для пользователя будут использоваться для него по умолчанию при создании новых или открытии существующих спецификаций. Второй уровень настройки – это управление функциональностью конкретной спецификации. Управление может осуществляться пользователем в процессе работы со спецификацией.

Для быстрого заполнения табличных частей спецификации в них можно скопировать или добавить данные из аналогичных табличных частей других спецификаций. Данные всех закладок одной спецификации можно скопировать в другую спецификацию или использовать для заполнения информацию о фактических затратах материалов.

Комплектующее или готовое изделие может состоять из любых других элементов списка номенклатуры. В свою очередь, оно может быть включено в спецификацию другого изделия.Для ускорения процесса составления спецификации можно использовать специальный инструмент — "Конструктор спецификаций".


Щелкните для увеличения


Спецификация может предполагать несколько технологических операций в нескольких рабочих центрах. Поэтому минимальным элементом описания производственного процесса в конфигурация является технологическая карта производства, представляющая собой описание технологической операции, выполняемой в рабочем центре.


Щелкните для увеличения


Для целей посменного планирования весь технологический процесс можно представить в виде последовательной комбинации технологических карт производства — описаний наборов технологических операций.Каждая технологическая операция может быть охарактеризована своим набором материальных потребностей на входе и набором изделий на выходе. Технологическая операция выполняется на одном рабочем центре. Суть рабочего центра может быть разной — станки, производственные линии, отдельные работники, бригады, участки, цеха. Для задачи планирования производства рабочий центр характеризуется только временем доступности, которое, в свою очередь, определяется выбранным графиком работы.

В конфигурации можно указать группы рабочих центров. Рабочие центры могут быть объединены в группу, если они полностью заменяют друг друга. Эта информация может использоваться для оперативного подбора рабочего центра, подходящего для выполнения технологической операции.

Набор технологических операций задает технологическую карту изготовления продукции.

Задание технологической карты позволяет планировать цепочку производства многопредельной продукции, на каждом этапе оценивая ее выполнимость с учетом загрузки оборудования и доступности необходимых для производства ресурсов.