(044) 362-05-05
e-mail: info@assoft.com.ua

Каталог програмної продукції

В цьому розділі Ви знайдете інформацію про найбільш популярних галузевих і спеціалізованих рішення. Рішення, що відповідають потребам в автоматизації найбільш важливих для підприємств бізнес-процесів. Які також дозволяють зменшити витрати споживачів при впровадженні за рахунок поставки в якості готових рішень.

Розрахунок вартості програмних продуктів

Тут Ви можете зробити попередній розрахунок вартості необхідного комплекту програмних продуктів. Зробити це ви можете, вибравши потрібну Вам програму, вказавши необхідність апгрейда, потрібну кількість робочих місць і режим роботи бази даних (файловий / клієнт-сервер). * Знижка на апгрейд ісчесляется з урахуванням різниці між необхідною і вже наявної у Вас програмою, не більше 50% від вартості набуває комплекту ПП.

Порівняння програмної продукції

Тут Ви можете порівняти основні функціональні можливості прикладних рішень, призначених для автоматизації типових завдань обліку та управління підприємств. При розробці цих програмних продуктів враховувалися як сучасні міжнародні стандарти управління (ERP, ERP II, MRP II, CRM, SCM, і ін.), Так і реальні завдання українських підприємств.

Автоматизація "Під ключ"

Ми готові надати повний комплекс послуг по автоматизації обліку на Вашому підприємстві. Фахівці нашої компанії допоможуть вибрати оптимальну програмну продукцію, здійснити поставку і установку, налаштувати, адаптувати систему під специфіку діяльності і підібрати варіанти підтримки.

Регламентированная отчетность в электронном виде

Нормативные документы предусматривают возможность представления бухгалтерской и налоговой отчетности как в бумажном, так и в электронном виде. 

Для формирования отчетности в электронном виде в верхней части формы регламентированного отчета располагается кнопка "Выгрузить".

По нажатию на кнопку "Выгрузить" система проверит подготовленный отчет на полноту заполнения и корректность в соответствии с требованиями нормативных документов. При несоблюдении каких-либо требований система выведет на экран соответствующие сообщения и предложит воспользоваться эффективным механизмом навигации по ошибкам.


Щелкните для увеличения


Специальное окно навигации содержит список ошибок, который позволяет интерактивно переходить от записи об ошибке непосредственно к неправильно заполненной (или незаполненной) ячейке таблицы отчета  двойным щелчком мышью по записи ошибки. После исправления ошибок можно попробовать выгрузить отчет заново.

В случае положительного результата проверки система предложит пользователю выбрать место для сохранения файла отчета.

Для некоторых отчетов может быть предусмотрено несколько разных форматов файла. Формат файла выбирается системой автоматически, но его можно изменить с помощью кнопки "Формат выгрузки".

Отчетность по физическим лицам

Активно работающему предприятию приходится заполнять особенно большие объемы регламентированной отчетности по физическим лицам, чтобы предоставлять их органам налоговой службы и Пенсионного фонда.


Щелкните для увеличения


Конфигурация максимально облегчает процедуру заполнения комплектов отчетности по физическим лицам как в бумажном, так и в электронном виде. Выходные комплекты формируются непосредственно из экранной формы регламентированного отчета.


Щелкните для увеличения


Интеграция с программным комплексом "Спринтер"

Программный комплекс "Спринтер" компании "Такском" позволяет передавать в налоговые органы налоговые декларации, бухгалтерскую отчетность и иные документы, необходимые для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде без дублирования на бумаге, используя обычный доступ в Интернет. Отчетность, поступившая в налоговую инспекцию по безбумажной технологии, имеет юридическую силу, а налогоплательщик, представивший документы в электронном виде, считается сдавшим отчетность и освобождается от дублирования ее на бумажном носителе.

Если программный комплекс (ПК) "Спринтер" установлен на компьютере пользователя, то существует возможность передавать файлы выгрузки данных бухгалтерской и налоговой отчетности в программный комплекс "Спринтер" для последующей передачи в налоговый орган, в котором организация зарегистрирована как абонент системы передачи отчетности по каналам связи. Если в настройках организации установлены параметры обмена с ПК "Спринтер", то внизу формы документа "Выгрузка регламентированной отчетность" появляется кнопка "Зашифровать и отправить в ИФНС".


Щелкните для увеличения


 При нажатии этой кнопки сформированные тексты выгрузки будут переданы в ПК "Спринтер" для последующей передачи в налоговый орган.