(044) 362-05-05
e-mail: info@assoft.com.ua

Каталог програмної продукції

В цьому розділі Ви знайдете інформацію про найбільш популярних галузевих і спеціалізованих рішення. Рішення, що відповідають потребам в автоматизації найбільш важливих для підприємств бізнес-процесів. Які також дозволяють зменшити витрати споживачів при впровадженні за рахунок поставки в якості готових рішень.

Розрахунок вартості програмних продуктів

Тут Ви можете зробити попередній розрахунок вартості необхідного комплекту програмних продуктів. Зробити це ви можете, вибравши потрібну Вам програму, вказавши необхідність апгрейда, потрібну кількість робочих місць і режим роботи бази даних (файловий / клієнт-сервер). * Знижка на апгрейд ісчесляется з урахуванням різниці між необхідною і вже наявної у Вас програмою, не більше 50% від вартості набуває комплекту ПП.

Порівняння програмної продукції

Тут Ви можете порівняти основні функціональні можливості прикладних рішень, призначених для автоматизації типових завдань обліку та управління підприємств. При розробці цих програмних продуктів враховувалися як сучасні міжнародні стандарти управління (ERP, ERP II, MRP II, CRM, SCM, і ін.), Так і реальні завдання українських підприємств.

Автоматизація "Під ключ"

Ми готові надати повний комплекс послуг по автоматизації обліку на Вашому підприємстві. Фахівці нашої компанії допоможуть вибрати оптимальну програмну продукцію, здійснити поставку і установку, налаштувати, адаптувати систему під специфіку діяльності і підібрати варіанти підтримки.

Регистрация товаров в международной системе штрихового кодирования

В международной системе EAN/UCC каждому товару присваивается уникальный глобальный номер GTIN (Global Trade Item Number), который отображается на упаковке или этикетке в виде штрихового кода EAN/UCC. Система EAN/UCC действует в 133 странах мира и управляется международной ассоциацией GS1 и Советом по унифицированному коду Uniform Code Council (UCC).

В Российской Федерации международная организация GS1 представлена Ассоциацией автоматической идентификации "ЮНИСКАН/GS1 Russia", которая состоит из предприятий–членов, использующих международную систему товарной нумерации и штрихового кодирования EAN/UCC.

Данные о товаре, зарегистрированном  ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia", с присвоенным кодом EAN хранятся в информационной базе Base460. В свою очередь Base460 является частью глобального регистра участников международной системы EAN/UCC - GEPIR (Global EAN Party Information Register).

Средства взаимодействия с информационной системой ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia" позволяют пользователю быстро и в удобной форме  регистрировать товар в базе данных Base460 и осуществлять сопоставление и синхронизацию основных характеристик позиций товаров, хранящихся в информационной базе конфигурации, с данными о товаре, зарегистрированными в глобальном регистре GEPIR.

Реализованный в конфигурации механизм обмена информацией с информационной системой ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia" обеспечивает для пользователей следующие сервисы:

 • назначение штрихкода EAN и регистрация товара по штрихкоду в информационной системе ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia" (в базе данных Base460, содержащей штрихкоды товаров с префиксами 460 - 469);
 • подбор штрихкодов EAN, задание списка штрихкодов EAN, по которым необходимо получить информацию из информационной системы ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia";
 • получение информации о товаре из информационной системы ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia" по одному или нескольким введенным штрихкодам EAN;
 • сопоставление информации о товаре, полученной из информационной системы ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia", с данными информационной базы "Предприятия 8.0" и возможность автоматической синхронизации информации;
 • автоматическое заполнение справочников номенклатуры информацией о товарах, отсутствующих в информационной базе "Програмна продукція 8.0" по данным информационной системы ААИ  "ЮНИСКАН/GS1 Russia";

Конфигурация позволяет подготовить и отправить в информационную систему ААИ  "ЮНИСКАН/GS1 Russia" следующую информацию о товаре:

 • наименование товара;
 • количественный коэффициент единицы измерения;
 • описание транспортной упаковки;
 • базовая единица измерения;
 • наименование торговой марки;
 • описание отличительных свойств;
 • код Общероссийского классификатора продукции.

Щелкните для увеличения


Регистрация товара в Base460 доступна только членам ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia". Програмна продукція-регистратор товара должен получить в ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia" следующие данные:

 • GLN Предприятия - код предприятия в ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia".
 • GCP Международный номер (префикс) предприятия – международный номер (Global Company Prefix) присвоенный предприятию в системе EAN/UCC. Он состоит из префикса ЮНИСКАН/GS1 Russia и номера предприятия внутри GS1 Russia.
 • пароль регистрации в ЮНИСКАН  – пароль входа в систему, выданный ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia".

При сопоставлении информации о товаре и синхронизации информационных баз "Програмна продукція 8.0" и ААИ  "ЮНИСКАН/GS1 Russia" анализируются следующие данные:

 • полное наименование товара;
 • штрихкод EAN товара;
 • единица измерения.

Синхронизация данных позволяет автоматически занести информацию о товаре, зарегистрированном в БД ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia" в информационную базу предприятия, откорректировать уже хранящуюся информацию о товаре по данным, предоставленным производителем товара, проверить и выявить фальсифицированные штрихкоды EAN.


Щелкните для увеличения


Использовать сервис для сопоставления и синхронизации товара, зарегистрированного в информационной системе ААИ "ЮНИСКАН/GS1 Russia" и товара, поставляемого контрагентом могут все пользователи программ "Програмна продукція 8.0", содержащим функционал управления торговыми операциями.

 

   Назад        Далее