(044) 362-05-05
e-mail: info@assoft.com.ua

Каталог програмної продукції

В цьому розділі Ви знайдете інформацію про найбільш популярних галузевих і спеціалізованих рішення. Рішення, що відповідають потребам в автоматизації найбільш важливих для підприємств бізнес-процесів. Які також дозволяють зменшити витрати споживачів при впровадженні за рахунок поставки в якості готових рішень.

Розрахунок вартості програмних продуктів

Тут Ви можете зробити попередній розрахунок вартості необхідного комплекту програмних продуктів. Зробити це ви можете, вибравши потрібну Вам програму, вказавши необхідність апгрейда, потрібну кількість робочих місць і режим роботи бази даних (файловий / клієнт-сервер). * Знижка на апгрейд ісчесляется з урахуванням різниці між необхідною і вже наявної у Вас програмою, не більше 50% від вартості набуває комплекту ПП.

Порівняння програмної продукції

Тут Ви можете порівняти основні функціональні можливості прикладних рішень, призначених для автоматизації типових завдань обліку та управління підприємств. При розробці цих програмних продуктів враховувалися як сучасні міжнародні стандарти управління (ERP, ERP II, MRP II, CRM, SCM, і ін.), Так і реальні завдання українських підприємств.

Автоматизація "Під ключ"

Ми готові надати повний комплекс послуг по автоматизації обліку на Вашому підприємстві. Фахівці нашої компанії допоможуть вибрати оптимальну програмну продукцію, здійснити поставку і установку, налаштувати, адаптувати систему під специфіку діяльності і підібрати варіанти підтримки.

Отражение зарплаты в бухгалтерском учете

Начисление зарплаты

Конфигурация обеспечивает отражение операций начисления заработной платы и связанных с ней налогов и взносов в бухгалтерском учете.

Расчет заработной платы и связанных с ней начислений выполняется с помощью автоматизированных механизмов расчета заработной платы путем ввода в информационную базу соответствующих документов.

Функционал расчета заработной платы обладает значительной степенью автономности. Это связано с тем, что в бухгалтерском учете и других видах учета не требуется та степень детализации информации, которая используется в подсистеме расчета заработной платы для обеспечения персонифицированного учета начислений и удержаний. Поэтому, в отличие от других подсистем конфигурации, документы подсистемы расчета заработной платы не формируют бухгалтерских проводок и, соответственно, не отражаются в бухгалтерском учете.

Для отражения в бухгалтерском учете данных о начислениях и удержаниях сотрудников предприятия предназначен документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете".


Щелкните для увеличения


Документ может быть заполнен автоматически на основании регламентированных начислений заработной платы и удержаний налогов и взносов, введенных в информационную базу документами подсистемы расчета заработной платы. Это исходная информация для формирования проводок, которая будет отражена на закладках "Основные начисления" и "Дополнительные начисления" табличной части документа. Автоматически сформированные проводки будут отражены на закладке "Проводки" табличной части документа.

Бухгалтерские счета, используемые для подстановки в автоматически формируемые проводки, предварительно указываются в списке способов отражения зарплаты в регламентированном учете.


Щелкните для увеличения


Таким образом, задача отражения начислений заработной платы в бухгалтерском учете разделяется на две подзадачи:

  • контроль состояния специального списка способов отражения зарплаты в регламентированном учете;
  • ввод документов "Отражение зарплаты в регламентированном учете".

Выплата зарплаты

Выплата заработной платы сотрудникам организации и перечисление налогов и взносов на счета бюджетов регистрируются денежными документами подсистемы управления денежными средствами. Для документов этой подсистемы предусмотрено автоматическое формирование проводок, что обеспечивает отражение в бухгалтерском учете погашение задолженности предприятия перед сотрудниками и бюджетами. Причем для правильного отражения в бухгалтерском учете изменения состояния взаиморасчетов с конкретными работниками в платежном документе должна быть указана ссылка на документ подсистемы расчета заработной платы "Зарплата к выплате", поскольку именно в этом документе содержится перечень работников и суммы зарплаты, причитающиеся к получению, уже за вычетом налога на доходы физических лиц и прочих удержаний.


Щелкните для увеличения