(044) 455-03-55
e-mail: info@assoft.com.ua

Каталог програмної продукції

В цьому розділі Ви знайдете інформацію про найбільш популярних галузевих і спеціалізованих рішення. Рішення, що відповідають потребам в автоматизації найбільш важливих для підприємств бізнес-процесів. Які також дозволяють зменшити витрати споживачів при впровадженні за рахунок поставки в якості готових рішень.

Розрахунок вартості програмних продуктів

Тут Ви можете зробити попередній розрахунок вартості необхідного комплекту програмних продуктів. Зробити це ви можете, вибравши потрібну Вам програму, вказавши необхідність апгрейда, потрібну кількість робочих місць і режим роботи бази даних (файловий / клієнт-сервер). * Знижка на апгрейд ісчесляется з урахуванням різниці між необхідною і вже наявної у Вас програмою, не більше 50% від вартості набуває комплекту ПП.

Порівняння програмної продукції

Тут Ви можете порівняти основні функціональні можливості прикладних рішень, призначених для автоматизації типових завдань обліку та управління підприємств. При розробці цих програмних продуктів враховувалися як сучасні міжнародні стандарти управління (ERP, ERP II, MRP II, CRM, SCM, і ін.), Так і реальні завдання українських підприємств.

Автоматизація "Під ключ"

Ми готові надати повний комплекс послуг по автоматизації обліку на Вашому підприємстві. Фахівці нашої компанії допоможуть вибрати оптимальну програмну продукцію, здійснити поставку і установку, налаштувати, адаптувати систему під специфіку діяльності і підібрати варіанти підтримки.


BAS Медицина. Лікарня

Дата: 21-10-2019, 13:25

Конфігурація «BAS Медицина» призначена для автоматизації діяльності медичних організацій різних організаційно-правових форм, які надають медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних і стаціонарних умовах, а так само для автоматизації кількісно-сумового обліку медичних матеріалів, медикаментів та товарів медичного призначення в аптечних пунктах.

В програмному продукті реалізовані взаєморозрахунки з контрагентами, управління потоками пацієнтів, персоніфікований облік наданої медичної допомоги. Рішення враховує всі особливості бізнес-процесів медичних організацій. Конфігурація призначена для автоматизації наступних підрозділів та відповідальних осіб:

·Реєстратура;

·Приймальне відділення;

·Каса;

·Відділ ведення договорів;

·Лікарі та середній медичний персонал;

·Інформаційно-аналітичний та статистичний відділення.


Функціональні можливості

Функціональні можливості, що специфічні для стаціонарів цілодобового перебування:

·Облік пацієнтів, що надходять, госпіталізованих, тих, що отримали відмову в госпіталізації, виписаних.

·Облік ліжкового фонду.

·Отриманняоперативнихзведеньпрорухпацієнтівтанаявностівільнихліжок у відділенні.

·Облік медичних послуг, що були надані в приймальному відділені, клінічних відділеннях, параклінічних кабінетах.

·Формування управлінських та регламентованих звітів.

Підсистеми та функціональні можливості:

·Можливості для основних підрозділів стаціонару:


Приймальне відділення стаціонару

üРеєстрація пацієнтів, що поступають до стаціонару.

üОблік госпіталізованих пацієнтів та тих, що отримали відмову в госпіталізації, виписаних.

üРеєстрація відомостей про перенесені інфекційні захворювання пацієнтом.

üВизначення джерел фінансування госпіталізації.

üПризначення лабораторних досліджень до госпіталізації.

üПошук за ПІБ, номером картки на вкладці госпіталізовані.

üОблік медичних послуг, що надаються в приймальному відділенні.

üЗаведення картки амбулаторного пацієнта до госпіталізації.

üДрук медичної картки стаціонарного хворого.

üДрук журналу обліку прийому хворих та відмов в госпіталізації.

üПідтримка декількох прийомних відділень стаціонару з розмежуванням доступу.


Пост відділення

üПерегляд даних пацієнта з форми «Медична карта стаціонарного хворого».

üРеєстрація переведення хворого до іншого відділення.

üУзгодження переводу пацієнта до іншого відділення.

üРеєстрація розміщення пацієнта у відділенні, в тому числі з можливістю зазначення розміщення з точністю до ліжка.

üРеєстрація медикаментозних призначень постовими сестрами з медичних карт.

üОблік стану пацієнтів та їх транспортабельність.

üРеєстрація виписки пацієнтів.

üОтриманняоперативнихзведеньпрорухпацієнтівтанаявностівільнихліжок у відділенні.

üДрук списку пацієнтів для забору біоматеріалів в процедурному кабінеті.


Лікарняний персонал відділення стаціонару

üПерегляд даних пацієнта з форми «Медична карта стаціонарного хворого».

üПерегляд даних з електронної медичної карти пацієнта.

üРеєстрація основного та супутнього діагнозів.

üРеєстрація призначень діагностичних обстежень, маніпуляцій, консультацій. Під час реєстрації призначень можна зазначати планову дату виконання маніпуляцій і кабінет.

üРеєстрація ліків, що призначені.

üФормування протоколу операцій.

üФормування документа «Виписка із стаціонару».

üПерегляд направлень на госпіталізацію.

üФормування та друк індивідуальних замовлень на компоненти крові.


Довідкова служба

üПерегляд списків госпіталізованих пацієнтів лікарні:

§відділення і палата, у яких перебуває хворий

§лікар, що наглядає хворого

§дієта

§стан та транспортабельність

üПерегляд зведених даних по конкретного пацієнта.


Реєстратура

üПошук пацієнтів в інформаційній базі:

§За прізвищем, ім’ям, по батькові

§За номером медичної карти

§За даними полісу

§За серією і номером документа, що засвідчує особу

§За штрих-кодом, нанесеним на медичну карту

üРеєстрація пацієнтів:

§Облік параметрів карти пацієнта

§Облік родинних зв’язків між пацієнтами

üРеєстрація законних представників пацієнтів.

üРеєстрація фактичної присутності (візиту) пацієнта в медичній установі.

üРеєстрація індивідуальних угод.

üФормування замовлення пацієнта:

§Визначення джерела фінансування

§Визначення контрагента (юридична чи фізична особа) і договору, за яким будуть надаватися медичні послуги

§Ціноутворення у відповідності з умовами договору

§Визначення переліку медичних послуг, які можна надавати за договором

§Гнучка система квотування.

üФормування замовлень із призначень лікаря.

üМожливість формування анонімних замовлень, з можливістю подальшої персоніфікації замовлення.

üПланування часу для виконання медичних послуг (попередній запис).

üОблік місць зберігання медичних карт.

üФормування маршрутних карт пацієнта.

üФормування рахунку на сплату.

üРеєстрація безготівкової сплати послуг.

üФормування, друк та облік витрат листків непрацездатності.

üКонтроль та аналіз оплат і виконання послуг за замовленнями.

üРеєстрація телефонних узгоджень зі страховими компаніями.

üФункція для виправлення помилок введення:

§Об’єднання медичних карток

§Перенесення замовлень пацієнта між різними медичними картами.

Завідуючий реєстратури

üВедення довідкової інформації про кабінети та лікарів.

üВедення календарів (режим роботи медичної організації).

üФормування графіків роботи кабінетів та лікарів відповідно до календаря.

üВідстеження навантажень лікарів та кабінетів.

üФормування друкованої форми «Графік роботи медичної організації».


Каса для розрахунків з фізичними особами

üПошук пацієнтів в інформаційній базі.

üЗарахування грошей на рахунок пацієнта.

üСплата за вибрані послуги пацієнта.

üСплата послуг за допомогою фіскального реєстратора або еквайрингового терміналу.

üДрук маршрутного листка пацієнта.

üПовернення коштів за невиконані послуги.

üОформлення довідки для податкового соціального вирахування.

üПерегляд історії дій касира протягом дня (по пацієнтах).

üФормування касової книги за день

üПідключення торгового обладнання:

§Касові апарати

§Сканери штрих-кодів

§Дисплеї покупців

Відділ маркетингу

üВедення довідників:

§Партнери і сегменти партнерів

§Номенклатура

§Ціни на медичні послуги

§Знижки (націнки)

§Типові угоди з клієнтами (правила продаж)

§Маркетингові заходи

§Канали рекламного впливу

üФормування звітності:

§Зацікавленість послугами (за телефонними дзвінками).

§Графіки щільності записів.

§Інтенсивність дзвінків.


Договірний відділ

üСтворення і ведення індивідуальних угод з юридичними та фізичними особами. Індивідуальні угоди створюються на основі типових угод, які формує відділ маркетингу.

üФормування реєстрів послуг, що надаються.

üОбмін даними зі страховими медичними організаціями та фондами медичного страхування з ціллю передачі відомосте про надані послуги.


Керівництво

üКерівник:

§Перегляд зайнятості кабінетів по всій медичній організації.

üФормування звітності:

§Виручка в розрізі відділень та виконавців.

§Рух грошових коштів.

§Зайнятість робочих місць.

§Прайс-лист.

§Графіки роботи організації.

§Виконання послуг.

§Пацієнти, що були обслуговані.

§Аналітика взаєморозрахунків з контрагентами за медичні послуги.

·Листки непрацездатності (лікарняні)

·Сучасні комунікаційні технології

üОрганізація Call центра

üПерсональні сповіщення пацієнтів та лікарів SMS, email та ін.

üІнтернет запис на прийом та обмін даними з сайтами

·Контроль виконання медичних амбулаторно-поліклінічних та параклінічних послуг персоналом

·Електронні медичні карти

·Радіологічна інформаційна система

·Сумісне застосування з іншими програмами


Додаткові можливості та переваги:

·Вбудований механізм контроля доступу до медичних даних.

·Ведеться аудит змін всіх персональних і медичних даних, не існує можливості видалення даних; можливо лише сформувати нову версію даних.

·Доступ до персональних даних здійснюється відповідно до ролевої моделі.

·Динамічне підключення зовнішніх звітів та налаштувань.

·Редагування макетів друкованих форм документів.

·Підтримка механізмів версіонування об’єктів – зберігання історії змін довідників і документів.

·Підтримка штрих-кодування медичних карт, рахунків на оплату, маршрутних листів.


Інтеграція з програмами ведення бухгалтерського обліку

Програма "BAS Медицина" не призначена для ведення повноцінного бухгалтерського обліку і формування всіх необхідних регламентних документів для подання їх у державні податкові органи. Ці завдання вирішуються в інших програмах. У програмі "BAS Медицина" передбачена можливість вивантаження даних на рівні первинних документів та проводок у наступні програми:

  • "Бухгалтерія", ред. 2.0.
  • "BAS Бухгалтерія", ред. 2.1.
Прикладне рішення "BAS Медицина" дозволяє вести облік від імені декількох медичних організацій на будь-якій кількості складів. Медична організація складається з різних підрозділів, працівники яких забезпечують взаємодію організації з пацієнтами, страховими компаніями, засновниками та постачальниками і представляють керівництву необхідні аналітичні звіти про результати своєї діяльності. Підрозділи, що беруть участь в обігу медикаментів і витратних медичних матеріалів (склади, лікувальні відділення, кабінети), здійснюють діяльність з управління матеріальними ресурсами медичної організації. Результати руху матеріальних ресурсів медичної організації передаються в бухгалтерську програму. На основі результатів діяльності з управління матеріальними ресурсами медичної організації в інформаційній базі "BAS Медицина" можна формувати звіти, які надаються державним органам.


Вернуться

Категория: ---