(044) 332-05-05
e-mail: info@assoft.com.ua

Каталог програмної продукції

В цьому розділі Ви знайдете інформацію про найбільш популярних галузевих і спеціалізованих рішення. Рішення, що відповідають потребам в автоматизації найбільш важливих для підприємств бізнес-процесів. Які також дозволяють зменшити витрати споживачів при впровадженні за рахунок поставки в якості готових рішень.

Розрахунок вартості програмних продуктів

Тут Ви можете зробити попередній розрахунок вартості необхідного комплекту програмних продуктів. Зробити це ви можете, вибравши потрібну Вам програму, вказавши необхідність апгрейда, потрібну кількість робочих місць і режим роботи бази даних (файловий / клієнт-сервер). * Знижка на апгрейд ісчесляется з урахуванням різниці між необхідною і вже наявної у Вас програмою, не більше 50% від вартості набуває комплекту ПП.

Порівняння програмної продукції

Тут Ви можете порівняти основні функціональні можливості прикладних рішень, призначених для автоматизації типових завдань обліку та управління підприємств. При розробці цих програмних продуктів враховувалися як сучасні міжнародні стандарти управління (ERP, ERP II, MRP II, CRM, SCM, і ін.), Так і реальні завдання українських підприємств.

Автоматизація "Під ключ"

Ми готові надати повний комплекс послуг по автоматизації обліку на Вашому підприємстві. Фахівці нашої компанії допоможуть вибрати оптимальну програмну продукцію, здійснити поставку і установку, налаштувати, адаптувати систему під специфіку діяльності і підібрати варіанти підтримки.

Управление данными об основных средствах

Основные средства составляют важнейшую категорию активов любого предприятия, которые составляют материальную основу эффективной деятельности предприятия. Конфигурация содержит эффективные механизмы управления данными этой категории активов.

Поступление основных средств оформляется по правилам бухгалтерского учета. Приобретаемые основные средства сначала регистрируются как "оборудование к установке" с помощью документа "Поступление товаров и услуг". При этом будущие основные средства регистрируются в качестве оборудования к установке в справочнике "Номенклатура" наряду с прочими товарно-материальными ценностями.

Ввод оборудования в эксплуатацию регистрируется документом "Принятие к учету ОС".


Щелкните для увеличения


Регистрация данного документа в информационной базе означает перевод оборудования в категорию объекта основных средств.

Количественно-суммовой учет оборудования, поступившего на предприятие, но еще не введенного в эксплуатацию, организован аналогично учету других товарно-материальных ценностей и с использованием тех же видов документов. Сведения о поступившем оборудовании отражаются на счетах бухгалтерского и налогового учета. Предусмотрен партионный учет оборудования на регистре складского бухгалтерского учета с точностью не только до номенклатуры, но и до характеристик и серий, если соответствующая детализация указана в карточке номенклатуры. То есть сведения о сумме и количестве, необходимые для формирования проводки, берутся из данных этого регистра.

Объект основных средств может быть зарегистрирован в результате завершения строительства.

Предусмотрен весь спектр необходимых операций с основными средствами, в частности, перемещение, перекомплектация, изменение состояния, модернизация, списание, передача.

В конфигурации реализовано несколько способов начисления амортизации:

  • линейный способ;
  • пропорционально объему продукции (работ);
  • по единым нормам амортизационных отчислений (на 1000 км пробега);
  • способ уменьшаемого остатка;
  • по единым нормам амортизационных отчислений;
  • по сумме чисел лет срока полезного использования;
  • по индивидуальному графику амортизации.

Первоначально способ начисления амортизации выбирается при регистрации основного средства. Для расчета месячной суммы можно указать график распределения годовой суммы амортизации по месяцам. Указание графика дает возможность учесть, например, сезонность эксплуатации основного средства.