(044) 332-05-05
e-mail: info@assoft.com.ua

Каталог програмної продукції

В цьому розділі Ви знайдете інформацію про найбільш популярних галузевих і спеціалізованих рішення. Рішення, що відповідають потребам в автоматизації найбільш важливих для підприємств бізнес-процесів. Які також дозволяють зменшити витрати споживачів при впровадженні за рахунок поставки в якості готових рішень.

Розрахунок вартості програмних продуктів

Тут Ви можете зробити попередній розрахунок вартості необхідного комплекту програмних продуктів. Зробити це ви можете, вибравши потрібну Вам програму, вказавши необхідність апгрейда, потрібну кількість робочих місць і режим роботи бази даних (файловий / клієнт-сервер). * Знижка на апгрейд ісчесляется з урахуванням різниці між необхідною і вже наявної у Вас програмою, не більше 50% від вартості набуває комплекту ПП.

Порівняння програмної продукції

Тут Ви можете порівняти основні функціональні можливості прикладних рішень, призначених для автоматизації типових завдань обліку та управління підприємств. При розробці цих програмних продуктів враховувалися як сучасні міжнародні стандарти управління (ERP, ERP II, MRP II, CRM, SCM, і ін.), Так і реальні завдання українських підприємств.

Автоматизація "Під ключ"

Ми готові надати повний комплекс послуг по автоматизації обліку на Вашому підприємстві. Фахівці нашої компанії допоможуть вибрати оптимальну програмну продукцію, здійснити поставку і установку, налаштувати, адаптувати систему під специфіку діяльності і підібрати варіанти підтримки.

Формирование регламентированных отчетов

Для работы с регламентированными отчетами в целом предназначена форма "Регламентированная и финансовая отчетность".

Стартовая форма
Форма регламентированного отчета
Проверка отчетов

Стартовая форма

В начале процедуры формирования регламентированного отчета открывается стартовая форма.


Щелкните для увеличения


Стартовая форма предназначена для:

  • выбора организации и периода формирования регламентированного отчета;
  • автоматического определения формы регламентированного отчета, соответствующей выбранному периоду.

Если регламентированный отчет может быть составлен по разным формам, в стартовой форме становится доступной кнопка "Выбрать форму". Такая возможность может быть полезна в случае, когда период ввода формы в действие однозначно не установлен и контролирующий орган требует представить не последнюю редакцию формы отчетности.

После нажатия на кнопку "ОК" стартовой формы будет открыта выбранная форма регламентированного отчета.

Форма регламентированного отчета

Форма отображает бланк отчета, выше и ниже которого располагается область диалога формирования отчета. В этой области можно уточнить параметры отчета и нажать на кнопку "Заполнить", при этом система заполнит бланк данными, полученными из информационной базы и рассчитанными на их основании.


Щелкните для увеличения

Заполнение отдельных ячеек

Бланк отчета содержит ячейки разного цвета. Ячейки с белым фоном представляют собой аналог элементов бумажного бланка отчета, напечатанных типографским способом — соответственно данные в этих ячейках не могут корректироваться пользователем. Ячейки с другим цветом фона заполняются системой или пользователем, но при этом:

  • ячейки с желтым фоном предназначены для заполнения вручную;
  • ячейки со светло-зеленым фоном заполняются системой, но их данные также можно корректировать;
  • ячейки с зеленым фоном вычисляются автоматически на основе данных, введенный в другие ячейки, но для коррекции они недоступны; то есть при коррекции данных в светло-зеленых ячейках данные в зеленых ячейках будут пересчитываться автоматически.

Пользователь может частично изменить порядок заполнения отчета. В бланке отчета можно вручную изменить свойства любой светло-зеленой ячейки, выбрав один из следующих вариантов:

  • не заполнять автоматически — ячейка изменит свой цвет со светло-зеленого на светло-желтый; в этом случае при повторном формировании отчета данная ячейка будет оставаться пустой;
  • заполнять автоматически с корректировкой — ячейка изменит свой цвет со светло-зеленого на темно-желтый; в этом случае ячейка заполняется совместно системой и пользователем: система рассчитывает свое значение по данным информационной базы, пользователь добавляет свое значение корректировки, а в самой ячейке отображается сумма этих двух значений;
  • заполнять только автоматически и вручную не корректировать — исходное состояние светло-зеленой ячейки.

Подбор значения из списка

Для заполнения групп ячеек связанными данными система предоставляет пользователю эффективный механизм подбора значения из списка. Двойным щелчком по ячейке, относящейся к группе, пользователь может вызвать список предопределенных значений.


Щелкните для увеличения


Из этого списка можно выбрать значение для подстановки в группу ячейку.

Добавление и удаление строк

Можно добавлять и, наоборот, удалять строки бланка отчета. При этом система проследит за размещением данных на печатных страницах и при необходимости автоматически добавит страницу формата А4.

Многостраничные отчеты

Если регламентированный отчет состоит из нескольких разделов, то его форма будет содержать соответствующие закладки. Пользователю предоставляется возможность дополнительных настроек такого отчета, например, можно отключить отображение в форме некоторых закладок.


Щелкните для увеличения


Для некоторых разделов может быть предусмотрена возможность добавления комплекта страниц целиком — в тех случаях, когда это может понадобиться пользователю и не противоречит нормативным документам. Для реализации этой возможности предназначена кнопка "Добавить" в нижней части формы.

Проверка отчетов

"Бухгалтерия 8" предоставляет возможность автоматизированной проверки заполненных регламентированных отчетов на предмет взаимоувязки показателей отчета, указанных в разных разделах отчета или за разные периоды, а также с другими регламентированными отчетами.

Отчеты, для которых предусмотрена такая проверка, содержат на своей верхней панели кнопку "Проверка". Результаты проверки выводятся в виде детального отчета.


Щелкните для увеличения